Certyfikaty energetyczne
Kiedy w Europie?
Poniedziałek, 10 Listopad 2008 21:01

Kiedy w Polsce?

Harmonogram wdrażania Dyrektywy 2002/91/EC w Polsce

Luty-marzec 2006 r.
– uzgodnienia środowiskowe, międzyresortowe oraz przekazanie projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków do Sejmu

Kwiecień/Maj 2006 r. – przyjęcie projektu ustawy przez Sejm,

Kwiecień/Maj 2006 r. – uzgodnienia środowiskowe i międzyresortowe projektów nowych oraz nowelizowanych rozporządzeń,

Sierpień 2006 r. – powołanie Sekretariatu ds. oceny energetycznej budynków oraz rozpoczęcie intensywnej kampanii informacyjnej na temat nowych obowiązków wynikających z wdrażania dyrektywy,

Październik/Listopad 2006 r. – uruchomienie szkoleń dla kandydatów na licencjonowanych audytorów, Grudzień/Styczeń 2006 r. – pierwsze egzaminy dla kandydatów na licencjonowanych audytorów,

1 lipca 2007 r.– wejście w życie przepisów o obowiązku świadectw dla nowopowstających budynków

luty/marzec 2007 r. – uruchomienie centralnych rejestrów audytorów energetycznych i świadectw energetycznych dla budynków,

Maj 2007 r. – Uruchomienie szkoleń dla osób kontrolujących urządzenia i instalacje w zakresie efektywności energetycznej

Maj 2008 r. – Uruchomienie w Izbie Inżynierów Budownictwa centralnego rejestru protokołów kontroli urządzeń i instalacji

2007-2008 r. – wdrażanie systemu,

1 stycznia 2009 r. – pełne wdrożenie systemu.

1 stycznia 2009 r. – wejście w życie przepisów o obowiązku świadectw dla istniejącyh budynków oraz obowiązku okresowych kontroli kotłów i systemów klimatyzacji, a także jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczej

1 stycznia 2009 r. – rozpoczęcie działalności rady konsultacyjno-doradczej przy ministrze transportu i budownictwa odpowiedzialnym za wdrażanie systemu oceny energetycznej budynków